Ankara Boşanma Avukatı Hizmeti

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Ankara Boşanma Avukatı Hizmeti

Ankara Boşanma Avukatı

Evlilik birliğini sürdürebilme noktasında sorunlar yaşayan çiftler veya bir taraf her zaman boşanma davası açma hakkına sahiptir. Yasal olarak tanınan bu hak çerçevesinde açacakları boşanma davasıyla, çiftlerin evliliklerini sona erdirebilmeleri mümkündür. Evliliğinde sorunlar yaşayan ve sonlandırmak isteyen taraflar için boşanma avukatı önemli bir ihtiyaçtır. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, sizlere yardımcı olmaya ve Ankara boşanma avukatı ihtiyacınızı karşılamaya hazırdır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma gibi farklı dava tiplerine göre en uygun dava çalışmalarını yerine getirmekteyiz. Davalarda tarafların boşanma arzularının herhangi bir sorunla karşılaşmadan en hızlı şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktayız.

Ankara Boşanma Avukatı İçin Ara!

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık: Kaliteli Avukatlık Hizmeti

Boşanma Davası

Büyük bir heyecan ve istekle hayatını birleştiren çiftler, yaşadıkları sorunlar sebebiyle evliliklerini sonlandırabilme hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu kapsamında çiftlerin mevcut olan bu haklarını değerlendirerek, evliliklerini sonlandırabilmeleri için, Kanunda belirtilen koşulların sağlanmış olması çok önemlidir. Pek çok değişkeni ile karmaşık bir dava haline dönüşebilen boşanma davalarında, profesyonel avukat danışmanlığı ve desteği büyük bir önem taşımaktadır. Boşanma davası sürecinin en doğru şekilde yönetilmesi; hem sürecin hızlı hem de istenen şekilde sonuçlandırılabilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle de boşanma davalarının; taraflar yerine profesyonel avukat/hukuk bürosu destek ve danışmanlığında yürütülmesi çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma

Boşanma davası açma sürecine ilişkin hukuki altyapı ve bilgiye sahip olmayan kişiler, sürecin uzamasına yol açabilmektedir. Açılacak davadaki boşanma sebebinden, hangi yerdeki mahkemeye başvurulması gerektiği gibi en temel hususlarda dahi profesyonel hukuk desteği çok önemlidir. Özellikle hazırlanacak dava dilekçesinde; boşanma sebebine göre bulunması gereken delil/deliller ile davaya konu olan taleplerin belirtilmesi önemlidir. Bunlara karşı tarafın boşanma kararının alınmasına sebebiyet veren kusurlu davranışları da net bir şekilde ilave edilmelidir. Boşanma davalarında kanunun boşanmaya ilişkin hükümlerinde belirtilen dava sebeplerine göre dava açma sürecinin yürütülmesine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Boşanma davası sürecinde yapılması gerekenlerin yapılmaması, dava dosyasına konulması gereken herhangi bir belgenin konulmaması ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Tarafların elinde bulunmayan, ancak ilgili resmi/özel kurumlardan Mahkeme kanalıyla getirtilmesi gereken hususlar da hak kaybına uğramamak için önem arz etmektedir.

Boşanma Davalarında Yaşanan Hak Kayıpları

Boşanma davalarında; boşanma davasını açmak isteyen davacı tarafın sahip olduğu haklar ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, davalı tarafın dahi sahip olduğu haklar ve davanın takibi için yerine getirmesi gereken çok önemli hususlar vardır. Boşanma davası sürecinde yapılması gerekenlerin yapılmaması, dava dosyasına konulması gereken herhangi bir belgenin konulmaması ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Tarafların elinde bulunmayan, ancak ilgili resmi/özel kurumlardan Mahkeme kanalıyla getirtilmesi gereken hususlar da hak kaybına uğramamak için önem arz etmektedir. Boşanma davalarında Aile Mahkemesi Hakiminin birçok alanda geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Tarafların kusurunun olup olmadığı, boşanma talebinin haklı bir gerekçeye dayanıp/dayanmadığı, müşterek çocuk/çocukların velayetinin hangi tarafa bırakılacağı bu alanlardandır. Ancak, hakimin takdir yetkisini kullanabilmesi için tarafların taleplerinde haklı olmaları gerekir. Bu nedenle tarafların tüm delillerin büyük bir titizlikle dava dosyasına sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle evliliğini sonlandırmak üzere boşanma davası açmak isteyenler ile açılmış bir boşanma davasında davalı durumunda bulunanlar, tecrübeli avukatlardan faydalanmalıdır. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, tecrübeli ekibiyle boşanma konusunda profesyonel danışmanlık ve destek vermeye hazırdır.

Avukat Mehmet Ali Çerkez

Av. Mehmet Ali ÇERKEZ

Avukat Lale GÜNDÜZ

Av. Lale GÜNDÜZ

Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma

Türk Medeni Kanunu kapsamında Türkiye’de evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftlere, iki farklı boşanma davası tipi seçenek olarak sunulmaktadır. Evliliklerini bitirmeye karar veren çiftlerin, buna neden olan sebeplerine bağlı olarak aralarında anlaşma sağlayarak boşanabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte evlilikte yaşanan sorunlara bağlı olarak anlaşmanın mümkün olmadığı durumlar da bulunmaktadır. Bu nedenle TMK kapsamında boşanma davaları; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda anlaşarak, evliliklerini sonlandırabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarına yönelik olarak hazırlanması gereken anlaşmalı boşanma protokolü de en uygun şekilde hazırlanmaktadır. Böylelikle taraflar açısından herhangi bir hak kaybı söz konusu olmadan, sorunsuz bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafların görüş, talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak boşanma protokolü hazırlanmaktadır. Böylelikle hem hukuki olarak hem de tarafların kişisel hakları doğrultusunda bir sorunla karşılaşmadan boşanma davasının sonuçlanması sağlanmaktadır

Anlaşmalı boşanma davalarının yanı sıra, tarafların anlaşamadıkları ve çekişmeli boşanma davası durumuna gelen dava dosyalarına ilişkin de kapsamlı çalışma gerçekleştirilmektedir. Anlaşmaya bağlı açılacak boşanma davalarından farklı olarak çekişmeli boşanma davalarında, davacı ve davalı tarafın öne sürdüğü iddialarını ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu ispatın; gerek Türk Medeni Kanunu, gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen koşullara uygun olarak yerine getirilmesi ise tarafların yükümlülüğündedir.

Ankara Boşanma Avukatı

Belirtildiği üzere; dava süreci içerisinde gerekli başvuruların doğru zamanda yapılmaması taraflar için hak kayıplarının yaşanmasına yol açmaktadır. Bu sebeple, davacı ve davalı taraf için, uzman ve tecrübeli bir boşanma avukatı ile dava sürecinin takip edilmesi önemlidir. Tecrübeli bir avukat, eldeki delil/delillere uygun bir yol haritası belirleyerek davada önemli kazanımlar elde edebilir ve davanızı başarılı olarak sonuçlandırabilir.

2007 yılından bu yana Ankara’da faaliyet göstermekte olan Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, Ankara boşanma avukatı ihtiyacınıza son vermektedir. Boşanma davaları için ihtiyaç duyduğunuz dava veya cevap dilekçelerinin hazırlanması, delil/delillerin dava dosyasına sunulması işlemlerini sizin yerinize takip edebiliriz. Tüm dava sürecinin başarılı şekilde yönetilmesi ve davanın en olumlu şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.