Av. Lale GÜNDÜZ

Av. Lale GÜNDÜZ

Özgeçmiş

Av. Lale GÜNDÜZ Ankara Üniversitesi HUKUK ve Gazi Üniversitesi MATEMATİK bölümlerinden mezun olmuştur. Halen daha Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık görevini sürdürmektedir. Ankara Bölge Bilirkişilik Resmi siciline kayıtlı olarak Trafik Bilirkişiliği ile İş Mevzuatı Hesap Bilirkişiliği yapmaktadır.

 

Eğitim Bilgileri

 • Ankara Üniversitesi  – Hukuk Fakültesi
 • Gazi Üniversitesi – Matematik

 

Akademik Faaliyet, Seminer ve Kurslar

 • Atılım Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı
 • Ankara Barosu Bilirkişilik Temel Eğitimi
 • Çankaya Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi Programı
 • TBB Gelişim-İletişim-Başarı Etkinliği
 • Ankara Barosu İş Mevzuatından Kaynaklı
 • Nitelikli Hesaplama Bilirkişilik Eğitimi
 • Başkent Üniversitesi Adli Trafik Bilirkişilik Eğitimi
 • MEB Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu Eğitim Programı
 • Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi Sertifika Programı

 

Yaşadığımız çağda gerek teknolojik gelişmelerin sürati, gerekse bilgi birikiminin gün geçtikçe artarak eskisiyle yer değiştirmesi; avukatlık mesleğini dinamik bir yapı haline getirmiştir.

Karşılaşılan hukuki sorunların çözümünde salt hukuk veya usul bilgisinden ziyade; olaya daha farklı bir bakış açısı ile bakma yetisi olan analitik düşünme yeteneği önemlidir. Hak arama sürecinde adaletin dağıtılmasında en önemli göreve haiz olan avukatların da bu görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için müvekkil ile karşılıklı güven ortamı oluşturması gerekir.

Hak ihlallerinin sona erdiği, her türlü siyasi-sınıfsal-toplumsal baskılarının olmadığı bir toplum düzeni; adaletin yerini bulmasına katkı sağlamış bilgili ve dürüst hukukçular tarafından oluşturulacaktır.

Günlük hayatta adalet kavramı çoğu zaman fark etmesek bile aslında hayatın içinde yer almaktadır.

Birine borç para verdiğinizde geri ödemezse, mesaj attığınızda ya da aradığınızda size geri dönmezse, sıradayken birileri önünüze geçerse içinizde hep o huzursuzluğu yaşarsınız.

Ödemeliydi, mesajıma cevap vermeliydi, aramalıydı, sırayı bozmamalıydı…

Bunlar önemsemediğimiz küçük detaylardır. Ancak detayların büyüyerek dava boyutuna geldiği durumlarda da öz aynıdır.

Eşlerin boşanması, şirketlerin iflasının istenmesi, trafik kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları olsun… hepsinin temelinde tek bir arzu vardır; adalete erişmek.

Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik neden var, neden kurallar silsilesinin içindeyiz ve buna uymak zorundayız? Sorularına belki de en güzel cevaptır José Saramago’nunki:

“Vicdanlar olması gerekenden daha fazla susarlar, o yüzden yasalar yaratılmıştır.”

Adaletin tecelli etmesi amacıyla; bireyin yürüdüğü yolu aydınlatmaya çalışmak en temel görevimizdir.

Av. Lale GÜNDÜZ