Ankara Ceza Hukuku Avukatı,

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > Ankara Ceza Hukuku Avukatı,

Ceza davalarında iyi bir deneyime sahip olan Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, deneyimli avukatları ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü,
  • Uzlaşma Davaları,
  • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi.

 

Etiketler

Çankaya ceza avukatı,

Çankaya ağır ceza avukatı,

Çankaya sulh ceza avukatı,

Çankaya asliye ceza avukatı,

Çankaya çocuk ceza avukatı,

Çankaya ceza davası avukatı,

Çankaya ceza davaları avukatı,

Kızılay ceza avukatı,

Kızılay ağır ceza avukatı,

Kızılay sulh ceza avukatı,

Kızılay asliye ceza avukatı,

Kızılay çocuk ceza avukatı,

Kızılay ceza davası avukatı,

Kızılay ceza davaları avukatı,

Ankara ceza avukatı,

Ankara ağır ceza avukatı,

Ankara sulh ceza avukatı,

Ankara asliye ceza avukatı,

Ankara çocuk ceza avukatı,

Ankara ceza davası avukatı,

Ankara ceza davaları avukatı,

Ankara barosu ceza avukatı,