EGM Personeli – Ceza, İhraç, Özlük, Atama ve Disiplin Hukuku

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > EGM Personeli – Ceza, İhraç, Özlük, Atama ve Disiplin Hukuku
Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Polis Avukatları

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak emniyet genel müdürlüğü mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler şunlardır:

– Mukavemet Dosyaları

– Rüşvet, İrtikap Dosyaları

– Görevi Kötüye Kullanma Dosyaları ile

– Her türlü Ceza Dosyası

– Özlük Dosyalarına İlişkin İptal Davaları

– Terfi/Yükselme İşlemleri

– Öğrencilikle İlişiğin Kesilmesi İptal Davaları

– Disiplin Cezası İptal Davaları

– Güvenlik Soruşturması İptal Davaları

– Tazminat Davaları

– Atama İptal Davaları

– Devlet Memuriyetinden Çıkarmaya İlişkin İptal Davaları ile

– Her tür İdari Yargı Dosyası