İcra Hukuku Uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > İcra Hukuku Uyuşmazlıkları

Büromuz tarafından icra ve iflas hukuku konusunda verilen hizmetler şunlardır:

  • İcra takip işlemleri,
  • İpotek işlemleri, rehin işlemleri ile bu işlemlerin tesis edilmesi ve kaldırılması,
  • İlamlı, ilamsız icra takibi,
  • Kira alacakları ve bunlara ilişkin işlemler,
  • İflas sonucu oluşacak takip işlemleri, iflas davaları ve iflasın ertelenmesi,
  • İcra Mahkemelerinde görülen davalar,
  • İcraya itiraz, icra takibinin iptal edilmesi ve diğer işlemleri,
  • İcra itirazının kaldırılması ve iptali ile menfi tespit.