İş Hukuku uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > İş Hukuku uyuşmazlıkları

İş hukuku alanında detaylı hukuki destek vermekteyiz. Şirketler için hukuki çöümler üretip temsil hizmeti vermekteyiz. İş hukuku alanında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • İş sözleşmeleri ile taslaklarını hazırlamak ve şirketlerle karşılıklı istişarede bulunmak,
  • İş sözleşmelerinde belirtilen çerçevede işten çıkarma ve iş fesihleri,
  • İş kazaları veya rahatsızlıklar,
  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda hukuki düşünceler ile iş-işçi ve işyeri güvenliği,
  • İş hayatında karşılaşılabilecek diğer sorunlar.