Trafik Kazası Tazminat Uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > Trafik Kazası Tazminat Uyuşmazlıkları
Trafik Kazası

Trafik kazası tazminat davaları ile ilgili Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedeni Zarar Olması Durumunda:
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • İş Göremezlik Tazminatı
  • SGK Tarafından Karşılanmayan Bakım, Tedavi ve Protez Giderleri

İş Kazasından Kaynaklanan Ölüm ve Sakatlanmalarla İlgili Maddi & Manevi Tazminat Davaları

İş Akdinin Feshinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Kamunun Kusurlarından Kaynaklanan Maddi & Manevi Tazminat Davaları:

  • Yanlış Tedavi Sonucunda Oluşan Ölüm Sakatlıklara İlişkin Tazminat Davaları
  • Kamunun İhmal ve Kusurdan Kaynaklanan Zararlara İlişkin Tazminat Davaları

Haksız İşgal ve Ecrimisil’den Kaynaklanan Tazminat Davaları