Ceza Avukatı Tutmalı Mıyım

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Ceza Avukatı Tutmalı Mıyım

Ceza Avukatı

Ceza davaları sanığın iddianamede belirtilen suçu işleyip işlemediğinin tespiti ile suç işlendiğinin tespiti halinde cezalandırılması amacıyla yargılamanın yürütüldüğü davalardır. Bu davalar “Türk Ceza Kanunu”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” gibi kanunlardaki suç sayılan eylemleri kapsar. Ceza hukukunda süreç soruşturma sonucuna göre iddianamenin düzenlenmesiyle başlar ve cezalandırmaya kadar gidebilir. Genel ceza kanunu olarak TCK’da veya özel ceza kanunlarında düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, tüm ceza davaları kamu davası niteliği taşımaktadır. Ceza davalarında her suç türü için TCK’da farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bunun gibi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ilkeleri kapsamında da önemli değişkenler söz konusudur. Tüm bu teknik hukuki konuların bir vatandaş tarafından bilinmesi ve bunlara karşı hukuki eylemlerin gerçekleştirilmesi çok zordur. Dolayısıyla, bir ceza davasıyla karşılaşan tarafların, mutlaka alanında uzman ve tecrübe sahibi bir ceza avukatı ile davasını yürütmesi gerekmektedir. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık üç tecrübeli avukatı ile size bu hizmeti en kaliteli şekilde sunmaya hazırdır. Diğer uzmanlık alanlarımızı incelemek için “Uzmanlık Alanlarımız Bölümünü” inceleyebilirsiniz.

Ceza Avukatı Hizmeti Almak İçin Bizi Hemen Arayabilirsiniz!

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık: Kaliteli Avukatlık Hizmeti

Ceza Avukatı Bu Süreçte Ne Yapar?

Sanık veya müşteki/mağdur/katılan taraf olunmasına göre, dava sürecinin yürütülmesi ile yasal hakların kullanılması bu davalarda ileri seviye hukuki tecrübe gerektirmektedir. Zira burada süreç, ilk derece mahkemesindeki yargılama ile birlikte İstinaf ve Yargıtay’daki temyiz aşaması ile bitmemektedir. Bu sürece ilaveten anayasal hakların ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılması da bu sürecin bir parçasıdır. Tüm bunlara ilaveten gerekmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu da yapılmalı ve süreçler sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Ayrıca, bu süreçte haksız tutuklama veya gözaltına alınma, maddi bir zarara uğranılması veya kişilik haklarına saldırıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu gibi durumlarda oluşan zararın tazmini için gerekli ceza veya hukuk davalarının açılarak, zararın karşılanmasının sağlanması için dahi önemlidir.

Ceza Hukuku, Ceza Avukatı

Dava dosyasının ve yargılama konusu eylemin detaylı çalışma ve analizlerle değerlendirilerek, en uygun savunmaya yönelik yol haritasının hazırlanması gerekmektedir. Bu süreç lehte olan delillerin aleyhe olan deliller ile birlikte değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Hukuki Yol Haritasının belirlenmesi için de; ceza hukuku bilgisi yüksek ve dava sürecine dair deneyimi bulunan ceza avukatına ihtiyaç bulunmaktadır. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, 2007 yılından bu yana deneyimli üç avukatı ile ceza davalarında taraflara hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza Avukatı Ceza Hukuku Yargılamasına Nasıl Etki Eder?

Diğer hukuk/dava türlerinden farklı olarak ceza hukuku, sonuçları itibariyle son derece karmaşık bir duruma girebilmektedir. Çünkü bu davalarda, bazen suç teşkil eden eylemi gerçekleştiren kişiyle birlikte üçüncü kişiler de olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle eylem sonucunda zararın meydana geldiği durumlarda, sanıkla birlikte eylemle hiçbir ilgisi olmayan üçüncü kişiler, zararı tazmin yükümlülüğünde kalabilmektedirler. Bu duruma, işyerinde meydana gelen yaralama veya ölüm, trafik kazası nedeniyle meydana gelen maddi zarar, yaralanma ve ölüm halleri verilebilir. Bu tür durumlarda sorumlu tutulabilme koşulları gerçekleştiğinde işveren, şirket sahipleri veya araç sahipleri de zarardan sorumlu tutulabilmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da ceza hukuku kapsamındaki dava süreçlerinin (soruşturma-kovuşturma-istinaf-temyiz) yönetimi hassasiyet gerektirmektedir. Tüm süreçlerde; savunma, başvuru veya delil toplanmasına yönelik gerekli işlemlerin yapılması, olası hak kayıplarının engellenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle ceza hukukundaki soruşturma ve kovuşturma aşamalarının; mutlaka ceza hukukuna hakim olan avukatlar ile takip edilmesi gerekmektedir. Ceza avukatı hukuki bilgisi ve tecrübesi ile tüm süreci müvekkili açısından olumlu etki oluşturacak şekilde yönetir ve pozitif katkıda bulunur.

Ceza Avukatı Yasal Hususları Bilir, Süreci Yönetir

Ceza davalarında “Ağır Ceza Mahkemesi” ve “Asliye Ceza Mahkemesi” genel görevli mahkemelerdir. Bununla birlikte bazı özel kanunlar çerçevesinde, eylemi gerçekleştirenlerin sıfatı ile suç konusunun niteliğine göre bazı davalara özel ceza mahkemeleri bakabilir. Bu mahkemeler “Çocuk Mahkemesi”, “Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi”, “İcra Ceza Mahkemesi” ile “Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi” şeklinde ayrılmaktadır. Henüz soruşturma aşamasında ihtiyaç duyulan; arama yapılması, iletişimin dinlenmesi ve tespiti gibi kararlar “Sulh Ceza Hakimliği” tarafından alınmaktadır. Bunlara gözaltına alma, yakalama, adli kontrol altına alınma veya tutuklamayı da ekleyebiliriz. Örnek olarak verilen bu gibi önemli farklılıklar, şüpheli için savunma ve hak aranması noktasında ciddi farklılıklara yol açmaktadır. Aynı durum müşteki veya mağdur için ise şikayetin ortaya konularak hak aranması konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum ceza hukukuna hakim olmayan kişilerin; şüpheli veya müşteki/mağdur olarak çok ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de; gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamalarının, ceza hukukuna hakim, dava ve duruşma tecrübesi olan avukatlar tarafından takibi gerekmektedir. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık; cezai süreçlerin takibi için gerekli hukuki bilgi, dava ve duruşma tecrübesine sahiptir. Bu deneyimi ile şüpheli, sanık, müşteki/mağdur/katılan durumunda bulunan taraflar için destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlarımıza ulaşmak için aşağıdaki resimlere ya da arama düğmesine tıklayarak kendileri ile doğrudan görüşebilirsiniz.

Avukat Mehmet Ali ÇERKEZ

Av.Mehmet Ali ÇERKEZ

Avukat Lale GÜNDÜZ

Av.Lale GÜNDÜZ

Ceza Avukatı Mağdur Olmanızı Önler

Ceza davalarında yargılamanın tarafları olarak savunma ve yargılamayı yaparak hükmü verecek mahkeme olarak üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar, mahkemenin niteliğine göre; Cumhuriyet Savcısı veya müşteki/mağdur/katılan ile özellikle çocuklar ile kadınlara karşı suç işlenmesi halinde ilgili bakanlık temsilcileridir. Ceza davalarında tarafların sahip olduğu sanık, müşteki/mağdur ve katılan sıfatlarına bağlı olarak, yargılama sürecindeki hakları ve rolleri de değişkenlik göstermektedir. Tarafların savunmaları ile şikâyetlerini, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile genel ceza hukuku ilkeleri kapsamında yerine getirmeleri gerekmektedir. Şikâyet, iddia, ispat ve özellikle savunmaya ilişkin hususlar, ceza kanunları ile Yargıtay içtihatları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Soruşturma-kovuşturma süreçlerindeki bu eylemlerin işleyişi, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu yanında Yargıtay içtihatlarına da hakim olunmasıyla mümkün olmaktadır. Aksi halde taraflar, zamanında ve doğru şekilde yapılmayan savunma ve sunulmayan deliller ile mağduriyete uğrayabilirler. İlaveten, uğradıkları zarara ilişkin zamanında ve doğru şekilde sunulmayan deliller nedeniyle de çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması açısından, ceza davalarında tecrübesi bulunan avukatlardan danışmanlık ve hizmet alınması büyük önem taşımaktadır. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık 2007 yılından bu yana, Ankara ve ihtiyaç halinde Türkiye genelinde avukatlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle ceza davalarında bilgili, dava ve duruşma tecrübesi olan avukatları ile sizlere kaliteli avukatlık hizmeti vermeyi garanti etmektedir.

Ceza Avukatı Kanuni Değişiklikleri Takip Eder

Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte, iddianame düzenlenmeyerek davanın açılmasının ertelenebilmektedir. Ayrıca, seri yargılama usulü gibi uygulamalar nedeniyle hak kayıpları da yaşanabilmektedir. Tüm bu hukuki olumsuzlukların yaşanmaması için güncel ceza mevzuatı ve uygulamalarının takip edilmesi gerekmektedir. Ceza İnfaz Kanununda yapılan düzenlemelerle; denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme için cezaevlerinde geçirilmesi gereken sürelere ilişkin hususlarda, önemli değişiklikler olabilmektedir. Hak kayıplarının yaşanmaması açısından infaz süreçlerinin de yakından takibi çok önemlidir. Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, bu hususları da yakından takip etmekte, hak kayıplarının yaşanmaması için gerekli işlemleri sizin yerinize yapmaktadır.

Ankara Ceza Avukatı

Ceza davalarında; iddianamede belirtilen suçu işlediği iddia edilen sanığın haklarının en iyi şekilde savunulması önem arz etmektedir. Savunmada, sanığın suç işlemeye yönelik kastının bulunup bulunmadığı, eylemin taksirle işlenip işlenmediği, suçun vasfının değişip değişmediği açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, “Kanunun emrini veya yetkili amirin emrini yerine getirmek”, “meşru müdafaa” gibi hususları sanığın daha az ceza almasına olanak tanıyabilir. Bu durumlara “meşru müdafaada sınırın korku, telaş ve heyecan nedeniyle aşılması”, “mağdur/müşteki durumunda olabilecek kişinin rızası” “haksız tahrik” de eklenebilir. Ankara Sıhhiye’de bulunan Çerkez Hukuk ve Danışmanlık, deneyimli avukatları ile Ankara Ceza Avukatı arayışınıza son vermektedir. 2007 yılından bu yana hizmet veren Çerkez, tecrübesi ile hukuki sürecinizi en iyi şekilde yönetmektedir. Ayrıca, Ankara dışındaki ceza mahkemelerinde görülecek tüm ceza dava dosyalarınız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan soruşturma dosyalarınıza da avukatlık hizmeti verilmektedir.

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık; şüpheli, sanık, müşteki, mağdur ve suçtan zarar gören sıfatlarına sahip tarafların haklarını savunmaktadır. Bunu başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Ağır ceza mahkemelerinde görülecek dava dosyaları için ağır ceza avukatı ihtiyacınız da tarafımızdan yerine getirilmektedir. En acil durumda dahi hukuk danışmanlığı desteğine yönelik olarak Çerkez Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın; esaslı ve önemli olan savunma ve hak arayışı, soruşturma ve delillerin toplanması aşamasında başlar.