Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak tüketici hukukuna ilişkin aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri

Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme

Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması

Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları

Bayilik ve distribütörlük ilişkileri

Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması

Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi

Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi