Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku Uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku Uyuşmazlıkları
Sözleşme Hukuku

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak sözleşme hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ilişkin aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Kiralama sözleşmeleri

Distribütörlük sözleşmeleri

Alım – Satım sözleşmeleri

Yapımcı – Sanatçı sözleşmeleri

İşçi – işveren sözleşmeleri

Bayilik sözleşmeleri

Lisans – alt lisans sözleşmeleri

Evlilik sözleşmeleri

Gizlilik sözleşmeleri

Yayın sözleşmeleri

Hizmet sözleşmeleri

Eser sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

İhtarnameler ve taahhütnameler