Kira Hukuku Uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > Kira Hukuku Uyuşmazlıkları
Kira Hukuku

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara ilişkin aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Tahliye davası açılması ve takibi

Kira tespit davası açılması ve takibi

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi

Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi

Kira sözleşmesi hazırlanması

Tahliye taahhüdü hazırlanması

Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi

Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması