Kat Mülkiyeti Hukuku Uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > Kat Mülkiyeti Hukuku Uyuşmazlıkları
Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyetine davaları, tamamlanmış olan yapıların sahipleri tarafından kullanılacak olan kat mülkiyeti hakkının kullanılması sırasında oluşan uyuşmazlıkları konu edinmektedir. Kat mülkiyetini edinmek binanın yasalara uygun ve projesine uygun bir yapı olarak inşa edildiğini kanıtlamaktadır. Kat mülkiyetine sahip olmayanlar ise bu yapıları ticari olarak satmak, elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikleri başlatmak gibi haklarından mahrum kalmaktadırlar.</p>

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davalara ilişkin aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

Taşınmaz yapının duvarlarına uygulanan reklam panolarına ilişkin kat malikleri arasında oluşan uyuşmazlıklar,

Kat maliklerinin, Kat Malikleri Kurulunda aldıkları kararlar esnasında oluşan uyuşmazlıklar,

Kat mülkiyet kanunu çerçevesinde yapı içerisinde, yasak olan işyerlerinin açılması ile ilgili uyuşmazlıklar,

Kat mülkiyeti sahiplerinin yapıya ilişkin aidat ve giderine ilişkin borçların ödenmesi sırasında oluşan uyuşmazlıklar,

Kat maliklerinin yapının bakımı, korunması ve diğer giderleri ile ilgili uyuşmazlıklar,

İzaleyi şuyu davası olarak da bilinmekte olan, ortaklığın sonlandırılması ile ilgili ortaya çıkan kat mülkiyeti uyuşmazlıkları.